De touwtjes in handen

Nieuw leven begint met vertrouwen

- ondersteuning  tijdens de zwangerschap, geboorte en babytijd -

HypnoBirthing® & Doula

HypnoBirthing & Doula Veerle Peeters Nieuw leven begint met vertrouwen


De touwtjes in handen!


Samen stilstaan bij wat jij wilt tijdens de geboorte van je kindje


Wat heb jij nodig om je veilig te voelen tijdens de geboorte van je kindje?


Voor sommige vrouwen is dit hun vertrouwde omgeving, lekker thuis  omringd door geluiden en geuren die hun gerust stellen en hun  zelfvertrouwen doen groeien. Geen pottekijkers, enkel een paar vertrouwde gezichten  (zelfstandige vroedvrouw en een doula) die mee een oogje in het zeil houden, daar waar nodig wat extra ondersteuning bieden aan beide partners en de conditie van moeder en kind in het oog houden.


Andere vrouwen zullen kiezen voor een ziekenhuisomgeving omdat ze net die medische ondersteuning nodig hebben om zich veilig te voelen. Ook dan kan je kiezen voor de ondersteuning van een extra persoon, zodat ook hier rekening gehouden wordt met de geboortevoorkeuren die je hebt. In een ziekenhuis heb je niet de garantie dat de vroedvrouw er constant voor je kan zijn, zij is verantwoordelijk voor meerdere verloskamers. Een extra persoon die met je meedenkt, helpt om voor je wensen op te komen, communiceert met de zorgverleners, je partner mee ondersteunt, ... is geen overbodige luxe.


Als doula zal ik je stimuleren om na te denken over wat jij (samen met je partner) belangrijk vindt bij de geboorte. Dit bespreekbaar maken je met de  medische zorgverlener is een belangrijke stap. Door je voorkeuren kenbaar te maken kan je ook inschatten of je  bij de juiste zorgverlener zit.

Ik ondersteun jou/jullie graag bij deze belangrijke beslissingen.   De geboorte van je kindje is iets heel uniek en kan je geen tweede keer overdien. Weten hoe je lichaam werkt tijdens de geboorte, wat je partner kan doen om je te ondersteunen,... ook daarover zullen  we het uitgebreid hebben.


Ken je al je opties?

' If I don't know my options,

I don't have any!'


Diane Korte

Doula en rechten bij de geboorte

Ken je geboorterechten!


Mensenrechten gelden ook in geboorte!

Iedereen heeft recht:

  • op kwaliteitsvolle zorg op maat, vrij van discriminatie
  • op respect en waardigheid
  • op privacy en vertrouwelijkheid
  • op volledige informatie over je situatie, de voorgestelde behandeling en alternatieven
  • om vrij te beslissen, ook als je zorgverleners een andere keuze zouden maken


Een uitgebreide folder met al je rechten beschreven kan je vinden op de blog van 'le coeur à marée basse'. Een mama, onderzoeker en leerkracht die door de geboorte van haar eigen kind kritisch ging kijken naar alle opties in de wereld van bevallen.

De folder kan je uitprinten en meenemen naar je zorgverlener.

Het Europees Hof heeft beslist dat het een recht is voor elke vrouw om de omstandigheden van haar bevalling te bepalen. Wie haar begeleidt, waar ze gaat bevallen en hoe ze dit wil doen.


Het is jouw lichaam en jouw baby! En niemand anders dan een moeder zelf weet wat goed is voor haar en haar kind.
Copyright Veerle Peeters ©2020 All Rights Reserved - Privacy Policy

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren