Doula

Doula

Persoonlijke  één-op-één begeleiding tijdens zwangerschap en geboorte

Waarom een doula?


Je bent zwanger...

Je kijkt uit naar de bevalling, maar bent toch wat angstig voor de overweldigende ervaring die je te wachten staat...

Je zit met een hoop vragen, zorgen en misschien zelfs angsten over wat komen gaat...

Jij en je partner willen beter voorbereid en geïnformeerd aan de bevalling beginnen...

Jij en je partner willen continue ondersteuning tijdens de bevalling...

Je staat er misschien helemaal alleen voor...

Een doula kan voor jou de oplossing zijn!


De term 'doula' komt uit het Grieks en betekent ‘dienende vrouw’. Een doula is speciaal opgeleid om jou en je partner, als aanvulling op de medische zorg, praktisch en emotioneel te begeleiden en te ondersteunen.

Bevallen door de tijd heen


In een terugblik op de geschiedenis blijkt dat een vrouw in arbeid veelal omringd werd door gezelschap. Vroeger, wanneer arbeid en geboorte nog thuis plaats vonden, werd het hele gebeuren begeleid door een vroedvrouw en andere ervaren vrouwen. Vanaf het moment dat arbeid en geboorte plaatsvond in een ziekenhuisomgeving werden deze ervaren vrouwen in een hoekje geschoven en vergeten. De vrouw in arbeid werd alleen nog maar gesteund door haar partner. De persoonlijke warmte en individuele continu begeleiding werd steeds meer verdrongen en was eerder uitzondering dan regel. Aanstaande moeders hadden echter wel het gevoel iemand nodig te hebben om hen te begeleiden tijdens de arbeid en geboorte. Wanneer familieleden of vrienden zich niet aangesproken voelden, ging men op zoek naar een 'doula'.


De meeste partners zijn tegenwoordig meestal wel bij de geboorte aanwezig en de ouders ‘bevallen samen’, maar de individuele en warme ondersteuning die vroeger zo normaal was, krijgt de moeder vaak niet meer. Als een vrouw ervoor kiest om thuis te bevallen, zijn zij en haar partner doorgaans wel verzekerd van de persoonlijke aandacht van de vroedvrouw.


Tijdens de zwangerschap...


Tijdens de zwangerschap fantaseren veel ouders over hoe de geboorte zal verlopen. Ze hebben bepaalde wensen, maar ook de nodige angsten en zorgen. Aan de ene kant willen ze het graag alleen doen, met hun partner als steun en toeverlaat, zonder gedoe en medische ingrepen om daarna in alle rust genieten van hun baby. Aan de andere kant maken ze zich zorgen over omgaan met pijn, het verlies aan controle als het niet volgens het boekje gaat, mogelijke problemen met de baby of speciale omstandigheden.


De doula helpt je om je angsten aan de kant te zetten en je zorgen bespreekbaar te maken, om je te informeren over al je opties, om je zelfvertrouwen te vergroten zodat je voor jezelf en je baby kan opkomen, om je wensen op papier te zetten en om je optimaal voor te bereiden op wat je mag verwachten bij de geboorte van je baby.


Bij de geboorte...


Omwille van de enorme impact die een geboorte kan hebben op een moeder en haar partner, is continu emotionele steun en hulp tijdens de geboorte nodig.


Uiteraard hebben beide partners veel steun van elkaar. Maar door de emotionele band die een paar heeft, is het voor de partner dikwijls moeilijk om constant objectief en rustig te blijven. De angst en pijn die je bij de moeder kan zien, is voor een partner soms moeilijk te plaatsen en vaak is de enige vraag die dan opkomt: ‘Komt alles wel goed?’

Een vrouw die zich zorgen maakt om haar geliefde, zal zich anders gaan gedragen en zich minder snel overgeven aan de golvingen in haar lichaam. De aanwezigheid van de doula werkt niet alleen geruststellend voor de moeder maar dus ook voor haar partner. De partner krijgt de kans om mee te doen met de geboorte op een manier dat het prettig aanvoelt. Zo kan iedereen genieten van het wonder van de geboorte van zijn/haar kind.


Waarom kiezen voor een  doula ?

Kiezen voor een doula, is kiezen voor iemand die je tijdens de zwangerschap leert kennen, een  vertouwensband mee opbouwt en  het geeft je de zekerheid dat tijdens de geboorte  je de steun krijgt van iemand  die

 • je geboortevoorkeuren kent
 • mee wil opkomen voor wat jij/jullie willen,
 • je kan helpen met omgaan bij alles wat je voelt, zowel lichamelijk als emotioneel
 • wel wat truucjes kent om het natuurlijke proces van de lichaam te ondersteunen,
 • jou het vertrouwen geeft zodat jij in alle rust je kindje kan baren.

If a doula were a drug

it would be unethical not to use it

-

 John H. Kennell MD

Wetenschappelijk onderzoek naar doula-effect

Meerdere wetenschappelijke studies bewijzen dat continu ondersteuning  tijdens de geboorte een wereld van verschil kan maken.

Vrouwen die zich laten omringen door een doula ervaren verschillende positieve effecten, niet alleen voor de moeder zelf maar ook voor haar kind:

 • de kans op een spontane vaginale bevalling is groter
 • verminderde kans op keizersnede
 • een kortere arbeid
 • minder nood aan medische pijnstilling
 • minder complicaties tijdens de geboorte
 • betere apgar-score bij de baby
 • een beter gevoel bij de geboorte van hun kindje, zowel door moeder als haar partner.


Bovendien is het effect het grootst wanneer de doula geen onderdeel is van het sociale netwerk van de moeder en geen deel uitmaakt van het medische team.


Waarom een doula bij de geboorte? Persoonlijke ondersteuning bij zwangerschap, geboorte en kraamtijd. Doula in Limburg en Antwerpen

Samen stilstaan bij wat jij wilt tijdens de geboorte van je kindje

Wat heb jij nodig om je veilig te voelen tijdens de geboorte van je kindje?


Voor sommige vrouwen is dit hun vertrouwde omgeving, lekker thuis  omringd door geluiden en geuren die hun gerust stellen en hun  zelfvertrouwen doen groeien. Geen pottekijkers, enkel een paar vertrouwde gezichten  (zelfstandige vroedvrouw en een doula) die mee een oogje in het zeil houden, daar waar nodig wat extra ondersteuning bieden aan beide partners en de conditie van moeder en kind in het oog houden.


Andere vrouwen zullen kiezen voor een ziekenhuisomgeving omdat ze net die medische ondersteuning nodig hebben om zich veilig te voelen. Ook dan kan je kiezen voor de ondersteuning van een extra persoon, zodat ook hier rekening gehouden wordt met de geboortevoorkeuren die je hebt. In een ziekenhuis heb je niet de garantie dat de vroedvrouw er constant voor je kan zijn, zij is verantwoordelijk voor meerdere verloskamers. Een extra persoon die met je meedenkt, helpt om voor je wensen op te komen, communiceert met de zorgverleners, je partner mee ondersteunt, ... is geen overbodige luxe.


Als doula zal ik je stimuleren om na te denken over wat jij (samen met je partner) belangrijk vindt bij de geboorte. Dit bespreekbaar maken je met de  medische zorgverlener is een belangrijke stap. Door je voorkeuren kenbaar te maken kan je ook inschatten of je  bij de juiste zorgverlener zit.

Ik ondersteun jou/jullie graag bij deze belangrijke beslissingen.   De geboorte van je kindje is iets heel uniek en kan je geen tweede keer overdien. Weten hoe je lichaam werkt tijdens de geboorte, wat je partner kan doen om je te ondersteunen,... ook daarover zullen  we het uitgebreid hebben.

Ken je geboorterechten

Mensenrechten gelden ook bij een geboorte

Iedereen heeft recht:

 • op kwaliteitsvolle zorg op maat, vrij van discriminatie
 • op respect en waardigheid
 • op privacy en vertrouwelijkheid
 • op volledige informatie over je situatie, de voorgestelde behandeling en alternatieven
 • om vrij te beslissen, ook als je zorgverleners een andere keuze zouden maken


Een uitgebreide folder met al je rechten beschreven kan je vinden op de blog van 'le coeur à marée basse'. Een mama, onderzoeker en leerkracht die door de geboorte van haar eigen kind kritisch ging kijken naar alle opties in de wereld van bevallen.

De folder kan je uitprinten en meenemen naar je zorgverlener.

Het Europees Hof heeft beslist dat het een recht is voor elke vrouw om de omstandigheden van haar bevalling te bepalen. Wie haar begeleidt, waar ze gaat bevallen en hoe ze dit wil doen.


Het is jouw lichaam en jouw baby! En niemand anders dan een moeder zelf weet wat goed is voor haar en haar kind.

Je rechten als vrouw tijdens zwangerschap en geboorte. Als doula help ik je graag verder in regio Limburg en Antwerpen

If I don't know my options

I don't have any

-

Diane Korte


Praktische info doulabegeleiding

Traject van een doula begeleiding

 • Eerste kennismaking via telefoon/skype
 • Prenatale gesprekken, aantal afhankelijk van het moment  van onze  eerste  kennismaking en de maand dat je gaat bevallen. Wat wordt er dan besproken?
 • Hoe jij/jullie nu uitkijken naar de geboorte
 • Wat jij/jullie nodig hebben voor een positieve geboorte   vol vertrouwen
 • Overlopen en bespreken wat jullie geboortevoorkeuren zijn en eventueel hulp bij het opstellen  hiervan
 • Waar er nog informatie nodig is om keuzes te maken rondom de geboorte van jullie kindje.
 • Partner krijgt tips om praktische ondersteuning te kunnen bieden
 • Werking van het lichaam tijdens het geboorteproces
 • Alle andere vragen worden beantwoord


 • Beschikbaar 24/24 vanaf 37 weken zwangerschap tot aan geboorte van baby
 • Continue ondersteuning bij de bevalling, ongeacht de duur hiervan
 • Foto's van de geboorte (indien gewenst)
 • Optioneel een geboorteverslag
 • Nagesprek binnen de maand na de geboorte
 • Onbeperkt contact via email/telefoon/whatsapp
 • Borstvoedingsbegeleiding (gratis erbovenop)
 • Extra ondersteuning  door Bachbloesemtherapie, massagetechnieken, acupressuur,  rebozo-technieken,...
 • Uiteraard doe ik er alles aan om bij de geboorte aanwezig te zijn. Mocht dat door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk zijn, werk ik met een back-up doula.  Leen Leysen is een collega waar ik mee samenwerk en  het volste vertrouwen in heb.


Aanbevolen

Indien je samen met je geboortepartner goed voorbereid wil zijn op een ontspannen geboorte, is de cursus HypnoBirthing®  heel erg aanbevolen. Dit is een 5 wekelijkse cursus  van telkens 2,5 uur. Meer info wat de voordelen van HypnoBirthing® zijn, vind je hier. Alle info die we in een doulatraject bespreken, komt hier uitgebreid aan bod, aangevuld met ontspanningstechnieken, specifieke ademhalings- en massagetechnieken word je samen met je geboortepartner optimaal voorbereid op wat er gaat komen.

Tussenkomst door mutualiteiten

In Vlaanderen is er momenteel een tussenkomst door 3 mutualiteiten. Je kan tot € 300,- terug betaald krijgen.


Zit jouw mutualiteit of verzekering er niet tussen? Print dan dit formulier uit en bezorg het aan hen met de vraag of zij ook een tussenkomst doen.

Aangesloten bij 

Doula - erkend door Vlaamse Federatie van Doula's
Doula technieken - Rebozo zittend
Doula technieken - Rebozo zittend
Helpt om je lichaam te ontspannen
Doula technieken - Rebozo zittend
Doula technieken - Rebozo zittend
Helpt om je bekken te ontspannen
Doula technieken - Rebozo rechtstaand
Doula technieken - Rebozo rechtstaand
Helpt om samen met je partner in beweging te komen
Doula technieken - Rebozo buiklift
Doula technieken - Rebozo buiklift
Helpt om je buik te ontspannen tijdens zwangerschap en geboorte
Doula technieken - Rebozo snoepje
Doula technieken - Rebozo snoepje
Helpt om je bekken te ontspannen tijdens geboorteproces
Doula technieken - Rebozo ijsbeer
Doula technieken - Rebozo ijsbeer
Helpt om de houding van je baby te corrigeren tijdens het geboorteproces
Doula technieken - Verbinding met je kindje
Doula technieken - Verbinding met je kindje
Helpt om de focus bij je kindje te houden tijdens geboorteproces

Prijzenpakketten

Basispakket

€795,-

excl parkeer en vervoersonkosten € 0,30/km

Kennismaken via telefoon/Skype

*

6 contacturen

verspreid over 2-3  prenatale gesprekken

*

Hulp bij opstellen geboortevoorkeuren

*

Onbeperkt contact via mail/telefoon/Whatsapp

*

24/7 beschikbaar vanaf 37 weken zwangerschap tot geboorte van je baby

*

Continu ondersteuning bij geboorte

*

back-up doula

*

1 postpartum gesprek

*

Borstvoedingsbegeleiding
Optioneel


geboorteverslag € 60,-

*

extra gesprek € 50,-/uur

Hypnobirthing®pakket

€ 850,-

excl parkeer en vervoersonkosten € 0,30/km

Kennismaken via telefoon/Skype

*

Groeps-sessie

HypnoBirthing® De Mongan Methode

12,5 uren verdeeld over 5 sessies

*

1 uur prenataal gesprek om persoonlijk af te stemmen

*

Hulp bij opstellen geboortevoorkeuren

*

Onbeperkt contact via mail/telefoon/Whatsapp

*

24/7 beschikbaar vanaf 37 weken zwangerschap tot geboorte van je baby

*

Continu ondersteuning bij geboorte

*

back-up doula

*

1 postpartum gesprek

*

BorstvoedingsbegeleidingOptioneel


geboorteverslag € 60,-

*

extra gesprek € 50,-/uur

Hypnobirthing®luxe pakket

€ 1005,-

excl parkeer en

vervoersonkosten € 0,30/km

Kennismaken via telefoon/Skype

*

Privé-sessie

HypnoBirthing® De Mongan Methode

12,5 uren verdeeld over 5 sessies

*

1 uur prenataal gesprek om persoonlijk af te stemmen

*

Hulp bij opstellen geboortevoorkeuren

*

Onbeperkt contact via mail/telefoon/Whatsapp

*

24/7 beschikbaar vanaf 37 weken zwangerschap tot geboorte van je baby

*

Continu ondersteuning bij geboorte

*

back-up doula

*

1 postpartum gesprek

*

BorstvoedingsbegeleidingOptioneel


geboorteverslag € 60,-

*

extra gesprek € 50,-/uur

Iedere persoonlijke situatie is verschillend.

Als de kosten een probleem voor je zijn, neem dan toch gerust contact met mij op.

Zie jij de begeleiding anders? Wil je enkel prenatale begeleiding?

Ook daar valt over te praten. Contacteer mij

Veerle

Doula in de media

Op de koffie bij doula Veerle

-

TVL januari 2019

Wat is een doula? 

-

My Baby Outlet maart 2020

Doula, blijf bij mij. - Goed Gevoel januari 2020

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren